KONTAKTA OSS SPONSORER
     
HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP FÖR FOLKET I MUTOMO, KENYA
 
Mutomo ligger i ett torrt område i östra Kenya och är centrum i ett distrikt med samma namn. Flertalet av de 17 000 invånarna lever under den officiella fattigdomsgränsen, 1,25 USD per dag. Flera Rotaryklubbar i distrikt 2350 och 2370, företag och privatpersoner samverkar för att stödja befolkningen i Mutomo genom olika projekt.
Målet är att åstadkomma en hållbar utveckling med starkt förbättrade levnadsvillkor för befolkningen och att arbetet ska vara mönsterbildande och kunna tillämpas i andra områden med motsvarande problem.