AKTUELLT KONTAKTA OSS SPONSORER
  
 
Startsida
SÅ KAN DU BIDRA
BARNFONDEN/FADDER
VERKSAMHETSBESKRIVNING
MEDLEMSKAP
OM OSS
HISTORIK
PROJEKTEN
FAKTA MUTOMO
OM OSS

Den ideella föreningen Mutomoprojektet har till ändamål att stödja en hållbar utveckling med förbättrade levnadsvillkor för befolkningen i Mutomodistriktet i Kenya.

VIDEOPRESENTATION AV PROJEKTET

HUR VERKSAMHETEN HAR ETABLERATS

Idén till verksamheten startade 2001 genom Sten Kvarfordhs volontärarbete på Mutomo Mission Hospital som tandläkare i Läkarbankens regi. Tandläkarverksamheten fortsatte i perioder under fem år.

Redan 2001 insåg Sten Kvarfordh de stora sociala problem som fanns i Mutomo. Mutomodistriktet 2001 var en jordbruksbygd utan industriell verksamhet, dålig infrastruktur och en befolkning där 70% levde på under 1 USD per dag, dvs existensminimum.

I samarbete med pålitliga lokala personer har Mutomoprojektets verksamhet successivt byggt ut till vad den är idag. Projektet startades upp som en Self-Help-Group- CBO (Community Based organisation)- NGO (Non Government Organization). Medel för verksamheten har erhållits från sponsorer, Rotaryklubbar och företag. Till en början i blygsam skala, med en gradvis ökning. Verksamheten fokuserar på sex projekt områden: Vattenförsörjning, Skolor, Hållbar utveckling och idrott. Hållbar utveckling stöds genom mikrokrediter och Barnfond/fadderbarn samt familjeplanering.

Vi arbetar inom Mutomodistriktet, ett område som till sin storlek är ungefär lika stort som Uppland. Här bor cirka en kvarts miljon innevånare.

Ledningsgruppen lokalt i Mutomo består idag av 9 personer baserade i ett kontor som också fungerar som en samlingsplats i centrala Mutomo.

MUTOMO SWEDEN - Styrelsen i Sverige

Klicka för större bild


Styrelsen från vänster:
Göran Netinder, Ledamot. Tidigare innehavare av ledande positioner inom svensk sjukvårdsförvaltning. Därefter mer än tjugo års erfarenhet i internationella välgörenhetsorganisationer såsom Sidas hälso- och sjukvårdsprogram i Kenya, rådgivare i Afghanistan samt flertal andra länder i Asien och Afrika.

Maria Fäldt, Ledamot. Politiskt aktiv i KD sedan 1991. Innehaft kommunalrådsuppdrag, varit ordförande i Social- och Äldrenämnden. Nu gruppledare för KD i Upplands Väsby. I övrigt ett brett engagemang inom Stockholms läns landsting, biståndsfrågor inom Sollentuna Pingstförsamling och stöd och coaching rörande personer med funktionsnedsättning.

Göran Ågerup, Ledamot. Ekonomiutbildad med stor erfarenhet av företags- och fastighetsägande. Upprätthåller via sitt kontaktnät goda relationer till sponsorer.

Michael Ståhl, Ordförande
Under sin professionella karriär har Michael arbetat med samhällsförändringar i Afrika, dels genom forskning vid University of Dar es Salaam, Uppsala universitet, Linköpings universitet, och dels som verksamhetsledare och administratör (Nordiska afrikainstitutet, Sida-kontoren i Kenya respektive Etiopien samt International Foundation for Science). Han har arbetat i Tanzania, Kenya, Etiopien, Uganda samt Jerusalem. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten om utveckling i Afrika.
Efter pensioneringen har Michael olika konsultuppdrag kring utvärdering av projekt samt styrelseuppdrag.

Björn Falkeblad, Kassör. Civilekonom DHS. Egenföretagare, politiskt aktiv i Järfälla kommun samt förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan. Har tidigare erfarenhet som finanschef i Svenska kyrkan. Ansvarig för övergripande uppföljning av den svenska och kenyanska ekonomiska verksamheten.

Magnus Elfwendahl, Ledamot. Fil dr och stadsantikvarie hos Uppsala kommun. Har mångårig erfarenhet av kulturmiljövård i olika ledande befattningar samt kunskap från internationella, regionala och lokala samarbetsprojekt och styrelseuppdrag. För närvarande assisterande guvernör i Rotarys distrikt 2350 och har styrelseuppdrag i Stiftelsen Rotary Peace Fellows vid Uppsala Universitet. Fungerar som en länk mellan Rotary och Mutomoprojetet.

Katarina Schoning, Ledamot. Pensionerad Leg. Sjuksköterska med vidareutbildning i intensivvård. Tidigare aktiv inom intensivvården i 12 år på Uppsala Universitet, 15 år med omvårdnadsforskning och Avdelningschef för onkologklinikens forskningsenhet i 14 år. Ansvarar för Barnfonden i Mutomoprojektet.

Sten Kvarfordh, Vice Ordförande och Projektledare. Initiator av verksamheten. Pensionerad tandläkare. Arbetsledare för ledningsgruppen i Mutomo på veckovis basis. Besöker Mutomo två gånger årligen. Arrangerar även årliga resor för intresserade till Mutomo varje januari.

MUTOMO SWEDEN INT. NGO - Ledningsgruppen i Mutomo

Klicka för större bild

FRÅN VÄNSTER:
Naomy Colletah, Kassör. Ekonomiutbildad i Kitui, arbetat sju år som ekonomiansvarig i World Vision, Mutomo. Ansvarar för löpande redovisning och månatlig ekonomisk rapportering till styrelsen.

James Muema, Kontorsassistent och dataansvarig.

Francis Mbuvi, Assistent och Idrottsledare. Sköter inkasssering av veckovisa inbetalningar i mikrokreditgrupperna i Mutomo distriktet. Assisterar Lauryn Mwende. Arbetar som idrottsledare med fotboll, basket och innebandy. Driver egen jordbruksverksamhet.

Lauryn Mwende, Ansvarig för mikrokreditverksamheten. Tillhandahåller för hållbar utveckling med huvudansvar för mikrokreditverksamheten. Driver även familjeplaneringsprogram och fadderverksamhet. Studerar för en Masterexamen på distans i sociologi vid Nairobi Universitet.

Evans Wambua, Koordinator/Sekreterare. IT utbildad med egen IT utbildningsverksamhet i Mutomo som har ett mycket gott rykte.

Avia Kyalo, Assistent. Sköter inkassering av veckovisa inbetalningar i mikrokreditgrupperna i Mutomo distriktet. Assisterar Lauryn Mwende. Arbetar även vid sidan om som idrottsledare i fotboll, löpning och innebandy. Driver egen jordbruksverksamhet.

Robert Ivutu , Ansvarar för tegelstenstillverkning, förråd och vaktmästarsysslor.

David Munyua, Vice Ordförande. Entrepenör med egen el installationsfirma, musikbutik och caférörelse. Har goda kontakter med myndigheter och kommun.

William Kisengese, Ordförande. Har övergripande ansvar över verksamheten lokalt. Entrepenör med eget företag inom svets- och metallbranschen i Mutomo. Innehar många styrelseposter inom lokal utbilning och myndigheter.


KONTAKTPERSON

Klicka för större bild

Sten Kvarfordh
Samordningsansvarig och projektledare.
Telefon 018-55 66 00; 0703-14 92 78; Mail sten@swedenmutomo.se


GÄLLANDE STADGAR

Stadgar gällande för föreningen Mutomoprojektet. Stadgarna har antagits vid konstituerande möte i föreningen Mutomoprojektet 2010-12-07 och blivit uppdaterade vid årsmötet 2012-03-13.

Gällande stadgar för Mutomoprojektet